"Whether you think you can or you can`t Either way you are right."

Apr 18, 2012

Nude is the New Black...Կոշիիիիիկ~~~~

I’m crazy about the nude dress/shoe trend . Want to add three-to-five inches to your legs? Wear a nude pump... But to get the maximum benefit, be sure to choose a pair as close as possible to your skin tone.
Nude pumps are like concealer for your feet—they go with literally everything—dresses, skirts, shorts, pants, leggings, jeans.True all-around, all-season, all-purpose shoes. And they go with almost any bag you choose to carry.
Ինձ անչափ դուր են գալիս nude կոշիկները...Դրանք շատ հեշտ կարելի է համադրել գրեթե յուրաքանչյուր պայուսակի, զգեստի, տաբատի հետ :.ուզու՞մ եք մի քանի սանտիմետրով երկարացնել ձեր ոտքերը...հագեք nude կոշիկներ:)))...այս դեպքում կարեւոր է ընտրել հենց ձեր մաշկի գույնին ամենահամապատասխան տարբերակը:
like:))2 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...