"Whether you think you can or you can`t Either way you are right."

Jun 28, 2012

The best things in life aren't things.

Hi guys!! I am absolutely happy and miss you a lot- my home is full of flowers, the fridge is full of freh berries and fruits.I absolutely love this! It inspires me, makes me want to breathe, dream, make important decisions, it gives me strength for new beginnings But thats how its supposed to be right?;).............................................................................................
Ողջույն~~անչափ կարոտել էի բլոգս ու բոլոր ընթրցողներիս: Հրաշալի շրջան է `սառնարանում լիքը մրգեր, տանը` լիքը ծաղիկներ ))))կարող եմ ասել, որ ես անսահման երջանիկ եմ ,իրականում ,դա ոչ մի բանից կախված չէ. տուն ես վերադառնում ու, ինչպես Երեւանում 
երեկոյան հաճախ է լինում,  սառը , ցուրտ քամի է...հանում ես պայուսակիցդ տաք ,փափուկ   jacket-դ ,փաթաթվում դրա մեջ ու վերջ~~ ուրախ ես, որ ունես այդ jacketը , ուրախ ես, որ չես մոռացել այն հետդ վերցնել~~))))))))))))) երջանիկ լինելը ոչ մի բան է, ուզում ես` երջանիկ ես լինում, չես ուզում `չես լինում ,այսքան բան... սա ինձ մի շատ  խելացի   մարդ է  ասել  , ես հավատում եմ նրան;)))))))))))

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...