"Whether you think you can or you can`t Either way you are right."

Jun 2, 2012

Neon Girls

 I was looking for some neon pics  :)) What do you think about latest trend for neon's? They remind me of signs that light up at night, those fluorescent socks that were in fashion years ago and the glow sticks that ravers used to wave around. But the latest trend for neon colours is about bold confident girls who know what they want and want to have fun. For a really high energy look, try combining as multi colour neon's for an eye popping effect................................................................................
Ի՞նչ կասեք  neon  trend-ի մասին: Քիչ առաջ լուսանկարներ էի նայում`ողջ աշխարհը neon է հագնում : Այն ինձ հիշեցնում են 90-ականների դիսկոտեկներն ու մթության մեջ լույս տվող 
ձողերը  :) Neon-ը համարձակ աղջիկների համար է, ովքեր ինքնավստահ են ու գիտեն` ինչ են ուզում. նրանք ուզում են լավ ժամանակ անցկացնել! Մի քանի նեոնային գույների համադրությունն առավել էներգետիկ ու նորաձեւ կերպար է ստեղծում:Թեպետ, ինձ ավելի դուր է գալիս սեւ+ սպիտակ + նեոն տարբերակը:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...