"Whether you think you can or you can`t Either way you are right."

Apr 5, 2012

Thousands of thanks:****

Dear friends I want to say I have received all your mails and I'm very happy, thank you very much for your attention, I'm also a little surprised. Thank you for your good wishes and remarks, which I will consider in future. Thank You~..............................................................................................................
Ողջույն~~~~ սա բլոգում իմ 5-րդ գրառումն է:)))))...ինչպես ես խոստացել էի, ամեն օր կանոնավոր post եմ տեղադրում....ինչը շաաաաատ մեծ առաջընթաց է ինձ համար :))))...Ես ..շատ շնորհակալ եմ բոլոր իմ ընթերցողներին... ձեր մաղթանքների ,ջերմ խոսքերի, ձեր ուշադրության համար....Անկեղծ ասած, երբ ես բլոգում ավելացնում էի contact me էջը, չէի էլ մտածում, որ դուք այդքան արագ կարձագանքեք ,ես մի քանի օր mail-ս անգամ չէի ստուգել....Ու ինչքան ուրախացա. երբ տեսա ձեր նամակները~~նաեւ զարմացա:))))) Բացի ձեր բարի խոսքերից, գրել էիք նաեւ առաջարկներ ու խորհուրդներ,,որոնց ես անպայման կադրադառնամ ..............սիրում եմ ձեզ շաաաատ:*********

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...