"Whether you think you can or you can`t Either way you are right."

Jun 10, 2012

I love you, but I've chosen the stripes ;)

I love stripes!The white and blue, white and black, white and red. It's always fresh, interesting! it's never "too much". You can wear it everywhere. It's always appropriate. Another , of course, for the pleasant associations and special mood. - It's so nice sometimes, even for a moment, feel like a French woman~:))
 Stripe-ն իմ ամենասիրած  printn է. սպիտակ-սեւ, սպիտակ-կապույտ,սպիտակ-կարմիր: Այն երբեք չի ձանձրացնում, "շատ" չի լինում, կարելի է հագնել ամենուր, միշտ, ինչի հետ ուզեք: 
Այն ինձ ֆրանսուհիներին է հիշեցնում: Հատուկ ինչ որ տրամադրություն է ստեղծում ու, թեկուզ, մի քանի վայրկյանով, քեզ ֆրանսուհի ես զգում, ով շորորալով զբոսնում է ծովափնյա հանգտավայրերից մեկով:))  


;)))

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...