"Whether you think you can or you can`t Either way you are right."

May 14, 2012

HIGH HEELS.. Մմմ~~Բարձրակրունկ

Hi!!!! you can imagine that I am really a shoes-addicted girl!
Today it was a “wish listing shoe day”. It’s sad that I will not be able to buy all of them, but I would like to! For each among selected pair, I feel completely different and very strong emotions. Shoes in general essentially make my heart beat faster.
So let’s see! who knows! May be there is a kind angel who will send them to me all :)))))))))

Ողջույն~~ իմ ընթերցողներն արդեն գիտեն , որ ես կոշիկներ շատ եմ սիրում :)))) Այսօր կազմել եմ " երազանքներիս կոշիկներ"-ի ցուցակը : Դրանց նայելով `իմ սիրտը սկսում է ավելի արագ բաբախել:)))))) Տխուր է խոստովանել,որ  ես  չեմ կարողանա գնել ամբողջը , բայց  շա~~~տ կուզենայի: Յուրաքանչյուր զույգն ինձ ստիպում է երազել ու պատկերացնել, որտեղ ու ինչպես ես դրաք կհագնեի~~ :))) Դե լավ, եկեք նայենք, ո~վ իմանա, գուցե մի օր որեւէ բարի հրեշտակ, որոշի  գեղեցիկ փաթեթավորված մի մեեծ արկղ ուղարկել ինձ, որտեղ ես կգտնեմ  "երազանքիս ցուցակի" բոոոլոր կոշիկները  :))))))))


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...