"Whether you think you can or you can`t Either way you are right."

Oct 29, 2012

Last weekend

You know, I LOVE weekends! It’s the only time when you can really relax with you dear people.On sunday we love to go somewhere where we have never been : to see new places, to walk “simply straight”, when you don’t know exactly where are you going, to walk without thinking about time. To drink coffee in tiny cafes and to smile to the strangers. These pics were made during one of these walks.
Ավարտվեց եւս մեկ  հրաշալի weekend)))...այն առավել հրաշալի է դառնում, երբ անցկացնում ես քեզ հարազատ մարդկանց հետ:!!!! Կիրակի օրերը  սիրում ենք գնալ վայրեր, որտեղ մինչ այդ չենք եղել,երբ հստակ չգիտես ուր ես գնում, ուղղակի քաայլում ես,նայում ես շուրջդ ու չես մտածում ժամանակի մասին: Ինձ թվում է, սա այս տարվա մեր վերջին զբոսանքն էր բնության գրկում....շուտով ամեն ինչ ձյունով կպատվի եւ միակ հանդիպման վայրը կդառնան մեր սիրելի սրճարանները....դե, ինչ դա էլ է լավ))))
Ընկերներս...ովքեր հիմա շատ զբաղված են...շաբաթ օրն իմ շատ սիրելի զույգի նշանադրությունն է~)))

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...